Парламентът прие окончателни промени в Закона за движение по пътищата. Депутатите решиха електронната винетка да се въведе окончателно от 1 януари 2019 година. Закупените хартиенти винетки ще могат да се използват от шофьорите до изтичане на срока им. Според промените Агенция „Пътна инфраструктура“ ще осъществява контрола върху заплащането на таксите. Служители на Националното тол управление ще имат право да спират МПС и да извършват проверки.
 
Движението на пътни превозни средства по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, ще се извършва след изпълнение на съответните задължения, свързани с установяване на размера и заплащане на пътните такси. По пътищата, отворени за обществено ползване, ще се допускат само превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер.
Агенция „Митници“ ще контролира маршрутите на превозвачите, които напускат страната. Длъжностни лица от Агенция „Митници“ ще осъществяват контрол върху заплащането на таксите.
 
На вниманието на депутатите бе поставен общ доклад от три законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Единият законопроект внесен от ПГ на „Воля“. Идеята на вносителите е да се събират глобите при нарушения на правилата за движение по пътищата веднага чрез пост устройство. Вторият законопроект е внесен от Министерски съвет.
 
Основна цел на законопроекта е да се постигне облекчаване на административните процедури и да се намали административната тежест, като се намали броят на документите на хартиен носител, които заинтересованите лица представят в процедурата по издаване на удостоверение по за регистрация . Третият законопроект е внесен от ГЕРБ и има за цел да отразят промените, свързани с тол системата.