Ани Илков, поет, литературовед, 62 г.
Атанас Янкулов, музикален продуцент, 61 г.
Миодраг Иванов, водещ на шоу програми, 73 г.
Николай Александров, депутат от ОП в 44-ото НС, 33 г.
Д-р Петър Беков, бивш депутат от ГЕРБ, 54 г.
Юрий Дачев, драматург, 56 г.