Д-р Борислав Борисов завършва медицина през 1985 г. във ВМИ-Пловдив. Има две специалности - вътрешни болести и кардиология. Д-р Борисов е един от утвърдените специалисти по инвазивна кардиология. Той е част от екипа на престижна частна болница в Стара Загора. Практикува коронарни интервенции на сърце, интервенции на периферни съдове, на мозъчни и по-специално на каротидни артерии, интервенции на съдове на долни крайници и др. Д-р Борисов е специалист в областта на постоянната кардиостимулация и използването на сложни устройства като кардиовертери, дефибрилатори, системи за ресинхронизираща терапия.

- Д-р Борисов, какви са предимствата на новия, неоперативен метод, който прилагате в лечението на пациенти с тумори на черния дроб?

- Това е утвърден метод, не е нов, но този вид емболизация с прилагането на резербируеми микросфери, се прави за пръв път сега в България. Основно методът се прилага при тумори на черния дроб или метастази в него от тумори с друг произход. Същността му се състои в следното: запушваме съдовете, които водят до туморите на черния дроб и по този начин редуцираме размера им. В най-добрия случай те изчезват. Резултатите се подобряват, ако освен запушването, се приложат и химиотерапевтици. Особеност на тези микросфери е, че правят това запушване обратимо - в рамките на два часа. След това кръвообращението се възстановява. Но това време е напълно достатъчно да се достигне много висока концентрация на химиотерапевтиците, които се прилагат заедно с микросферите. След време сферичките изчезват, но медикаментът остава натрупан в тумора. Всъщност, това е и основното предимство на метода. 

От една страна, така приложено, лечението намалява нежеланите реакции от самата процедура, позволява ни да я прилагаме при доста увредени пациенти. Второ, позволява да се повтаря трикратно през месец, в рамките на един курс от лечението. След това може да се прилага колкото пъти е необходимо, при евентуален растеж или рецидив на тумора.

Самата манипулация е много подобна на това, което хората познават като коронарография. Отново се използва пункция на артерия, през която с помощта на специален катетър се достига до артериите, които хранят с кръв тумора. Емболизиращият материал се състои от множество микросфери с определен калибър, които “интелигентно” запушват циркулацията на кръвта и така спират растежа на тумора.

- Ако трябва да сравните традиционната химиотерапия с ефективността на локалното приложение на химиотерапевтиците в комбинация с микросферите, в кой случай се постигат по-добри резултати?

- Няма как да ги сравня, защото няма такива точни данни. Но по принцип това са пациенти, при които химиотерапията не е успяла, не я понасят или са противопоказани за нея. От друга страна, самата методика не се противопоставя на химиотерапията - двете неща могат да вървят паралелно, т.е., методът може да е допълнение към конвенционалната химиотерапия. Освен това самата химиотерапия не може да постигне тези високи концентрации на противотуморните медикаменти, което се постига с това местно приложение.

Добре е при паралелното прилагане на метода да има взаимодействие с лекуващите онколози. Затова и преди прилагането му искаме винаги пациентът да е насочен към нас от онколог. Не изземваме тяхната функция - те са хората, които водят лечението, определят вида и продължителността на терапиите.

Това е утвърдена методика в страни като Германия, Франция, Италия и други европейски държави, където резултатите показват, че при 65% от пациентите се постига стабилизация на болестта, а при 12% започва обратно развитие на заболяването. Голямо предимството е, че тя позволява да се приложи при доста разпространени туморни процеси дори когато те са се развили и в двата чернодробни дяла.

- Вече сте приложили метода на няколко пациенти. Какви резултати постигнахте досега?

- Да, приложили сме го вече на много пациенти, като при един от тях постигнахме много добри резултати

Първите ни пациенти - жена на около 60 години и мъж на 50 години, бяха с метастази в черния дроб, които се бяха разпространили до степен, която не позволяваше ефективното им отстраняване по хирургичен път. Провеждането на първите процедури за емболизация на чернодробни тумори беше консултирано лично от д-р Юрген Еберт, онколог и мениджър на фирмата, която притежава патента на микросферите. 

Това е продукт, който се прилага успешно от около 5 години в клиниките на Европа. Благодарение на него пациентите с напреднал стадий на метастази в областта на черния и белия дроб, както и в областта на ушите, носа и гърлото имат значително по-добра преживяемост. 

Компанията създава продукта си на основата на подобен шведски препарат, съществувал на пазара през 80-те и 90-те години на миналия век. Когато препаратът изчезва от пазара, разработват нов продукт с много подобрения, който вече доказва своята ефективност. Способността на микросферите да се резобрират, дава възможност терапията да бъде повтаряна отново през определени периоди от време. Препоръките са лечението да се извърши трикратно през 1 месец, като с компютърен томограф се следи състоянието на третираните тумори. Ако те са в стабилно състояние, терапията се прекратява. Ако отново се установи прогресия на заболяването, курсът може да се приложи по същата схема.

- Прилагате отскоро метода, но моля да уточните дали лечението се покрива от Здравната каса, или пациентът се налага да доплаща нещо?

- Не се покрива от Здравната каса, но добрата новина е, че за процедурата не се налага доплащане от пациента - .ние се стремим в нашата болница то да е безплатно.

Какво представляват чернодробните метастази?

Туморите на черния дроб са обособени в две големи групи - метастази и първични тумори на черния дроб. Чернодробните метастази се развиват при наличие на тумор на друг орган (дебело черво, стомах, яйчници и т.н.), след като клетки са се откъснали от основния тумор и чрез кръвообращението са попаднали в черния дроб и се развиват в него.

Ракът на черния дроб, за разлика от метастазите, представлява тумор, който се развива от някои от клетките, които изграждат този орган. В зависимост от това от какви клетки е изграден туморът, той може да бъде хепатоцелуларен рак (от самите чернодробни клетки), холангиоцелуларен рак (от клетките на жлъчните каналчета), както и някои по-редки видове - аденокарцином, хепатобластом, ангиосарком и т.н.

По принцип, чернодробните тумори се развиват, без да дават сериозни симптоми, което обичайно води до откриването им в по-напреднал стадий. 

Милена ВАСИЛЕВА