За периода 04.01.2019 г. – 10.01.2019г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна
заболeваемост се движи в характерните за сезона граници.
Регистрирани са 23 случая на чревни инфекции срещу 6 от предходната седмица, като
през настоящите дни чревните инфекции са представени от: 17 ентероколита, 3 вир.
хепатита, 1 салмонелоза и 2 ротавирусни ентерита.
От въздушно - капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани 113 лица срещу
51 за предходната седмица, представени от: 94 случая на варицела и 19 случая на скарлатина.Регистрирани са 392 бр. остри респираторни заболявания срещу 286 случая на ОРЗ от
предходната седмица. Най – висока заболяемост от ОРЗ е регистрирана във възрастта 30 – 64
год. /117 лица/ и 5- 14 год. /105 заболяли лица/. Регистрирани са 18 случая на грип /по
клинични данни/ и 78 усложнения от грип и ОРЗ – 33 бронхита и 45 пневмонии.
Няма регистрирани лица заболяли от Лаймска борелиоза.
В имунизационният кабинет през отчетния период са преминали общо 60 лица.
Проведени са 21 имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 8 лица.
В кабинета за анонимно и безплатно консултиране за СПИН (КАБКИС) са преминали
и изследвани 20 лица.
Няма регистрирани случаи на ухапани от кърлежи. Извършени са 28
епидемиологични проучвания на болни с остри заразни болести (ОЗБ).