Правомерно ли е назначен новият директор на Регионалния исторически музей в Благоевград Кирил Алексиев? Този въпрос възникна, след като вчера излезе наяве информация, че той участва в управлението на сдружение „Про вижън интернешънъл“. Юридическото лице с нестопанска цел е регистрирано в Софийски градски съд през 2010 г., а през 2017 г. е променена адресната регистрация със седалище в Разлог. НПО-то има тричленен управителен съвет, в който Кирил Алексиев е председател, а Петър Кисов и Георги Джупанов – членове. Според закона за закрила на културните институции, в кръга на който попада и РИМ – Благоевград, директорите на културните институти не могат да са членове на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация. Кирил Алексиев  бе назначен през ноември миналата година като временно изпълняващ длъжността директор на музея на мястото на Христина Цонева след изтичане на мандата й. Дали това е станало при спазване на закона, този въпрос зададе общинската съветничка Злата Ризова към зам. кмета  на Благоевград Христина Шопова на последната общинска сесия. Отговорът на зам. кмета беше, че назначението е извършено съобразно законовите изисквания и предстои обявяване на конкурс за избор на директор на РИМ – Благоевград. Вчера потърсихме за коментар Кирил Алексиев, който е в болнични, но се съгласи да разговаряме по телефона. Ето какво обясни той:

„ Създава се излишна драма. Аз не съм директор на музея, аз бях назначен за вр.и.д. директор след изтичане на 5-годишния управленски мандат на Христина Цонева. Тепърва ще се провежда конкурс за мястото и ще се сформира комисия. По отношение на сдружението, то бе създадено преди години, като основната му цел беше участие в програми на ЕС, свързани с младежки дейности. Тогава направих услуга на едни приятели, които се обърнаха към мен, тъй като имам образователен опит, аз съм доктор по международни отношения. Сдружението вече не развива дейност и аз съм подал молба до управителния съвет да бъда освободен“, заяви Кирил Алексиев.

Дали с назначаването му дори на поста вр.и.д. екипът „Камбитов” не е в нарушение на законите трябва да се произнесат компетентните институции.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА 

  • Злата Ризова

  • Христина Шопова