Шумен. Областният управител проф. Стефан Желев свиква заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Шумен. Заседанието ще се състои в 10.00 часа в зала 2 на Областна администрация - Шумен. Това съобщиха от Областната администрация. То се свиква във връзка с усложнената пожарна обстановка на територията на област Шумен. Комисар Иван Иванов - директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Шумен, ще докладва за оперативната обстановка и резултатите от работата на районните служби. Ще бъде приет график на организиране и провеждане на работни срещи с кметовете на общини, кметове и кметски наместници на населените места, общински служби по земеделие, СИДП, държавни горски стопанства и др.