Казанлък. В добро състояние са водните обекти на територията на община Казанлък. Това каза за Радио „Фокус” Слави Иванов, ръководител на Аварийно-спасителна група в Общината. Той посочи, че с оглед на предстоящия дъждовен пролетен период ситуацията се следи и може да се реагира своевременно.
На територията на община Казанлък има 28 микроязовира, голяма част от тях имат арендатори и наематели. Всички те са уведомени за изискванията за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях. Изпратени са им точно описани мерки, които трябва да предприемат с цел недопускане на аварийни ситуации. Това включва да поддържат определено ниво на водата, което не застрашава безопасността на околните населени места, да не допускат израстването на дървесна или храстова растителност и да поддържат изпускатели и преливници в добро състояние.
Иванов каза още, че два пъти в годината се правят проверки, съгласно закона за водите и наредбата за безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях. „Проверките са всеобхватни – какво е състоянието на изпускатели и преливници. Вследствие на направените констатации се правят ремонтни дейности, ако е необходимо”, посочи той.
По отношение на реките и деретата, Слави Иванов подчерта, че със заповед на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова са уведомени всички кметове на населени места относно мерките, които трябва да спазват - да поддържат нивата на реките и деретата, да ги следят, особено с оглед на проливни дъждове и предвид предстоящо снеготопене.
Определен е и редът, по който да се получава информацията в дежурната при Общинския съвет по сигурност и да се задейства цялата процедура при възникване на кризисни ситуации.
Язовир „Копринка” е най-голямото съоръжение на територията на община Казанлък, той е собственост на Националната електрическа компания и се поддържа непрекъснато. Наблюдението е постоянно.
Славяна ГАЙДАРОВА