Българите вече сме малко под 7 млн. души, отчете Националният статистически институт. Освен че намаляваме, застаряваме като нация, а раждаемостта продължава да спада.

164 села са останали без жители. Основният демографски проблем е застаряването на населението, заради високия отрицателен прираст и емиграцията, предимно на млади хора и на активно население. Това коментира пред БНТ Магдалена Костова, директор на "Демографска и социална статистика" в НСИ.

Напускащите страната търсят по-добър живот и по-добро образование. 

Северозападният регион е с най-висока смъртност, най-ниска раждаемост и най-висока миграция.

73,7% от българите живеят в градовете.