Европейският съюз прие днес окончателно нови правила за граничните газопроводи на територията на Съюза.

Заради пропуск в сегашната директива точките на влизане на тръбите на територията на ЕС не бяха регулирани.

От януари 2020 г. и местата, където чужди газопроводи влизат в ЕС вече ще подлежат на изискванията за недискриминационни тарифи, за раздяла на собствеността на тръбите от транзита и за задължението за допускане на конкуренция за горивото, пренасяно с тях.

Правилата, които трябва да влязат в сила в националното законодателство на България, както и на останалите 27 страни от ЕС, ще засегнат строителството на тръбите от Русия до Германия “Северен поток” II, от Норвегия до Полша, терминалите за втечнен газ, както и всички останали тръби, които влизат в Европа по морски трасета.

Така правилата за вътрешните за ЕС газопроводи и тези, идващи отвън, се уеднаквяват.

Промяната предвижда газопроводите, които идват отвън да могат да получат изключения от правилата за преноса на гориво. Те ще се дават от страната, през която новата тръба влиза в ЕС. В случая на “Северен поток” II Германия, а на “Балтийския газопровод” - Дания. Но последната дума за това дали изключенията ще бъдат предоставени ще има Европейската комисия. Ако граничната държава иска да даде дерогация, а Еврокомисията е против, тя няма да бъде разрешена. Ако Комисията дава, а страната-вход - не, изключението ще бъде допуснато.

Комисията ще е тази, която ще дава разрешение на входните държави да преговарят със страните, доставящи газа. Това ще става само, ако проектите на тръбите отговарят на европейските правила и не нарушават конкуренцията на европейския пазар. Преди да подпише споразумение за прокарването на тръбопровода, граничната държава трябва да представи в Брюксел текста на споразумението и да получи разрешение от Европейската комисия да го подпише.

Правото за даване на изключение от европейските правила ще важи и за вече построени към датата на влизане в сила на директивата, но входната държава трябва да вземе разрешение от Еврокомисията за това до края на 2021 г.

Газовата поправка беше предложена от Европейската комисия през 2017 г., но беше блокирана в Съвета. След като Германия вдигна ветото от нея през февруари, тя беше договорена от румънското председателство на Съвета и Европарламента само след едно заседание.

Поправката ще засегне сериозно плановете на “Газпром” за прокарване на втора тръба под Балтийско море, които са най-напреднали. Европейската комисия смята, че “Северен поток” II, който е собственост на руската държавна компания ще засили още повече енергийната зависимост на ЕС от Русия и ще лиши Украйна от милиарди приходи от преноса на руска газ от Русия към Европа, измествайки основните потоци към “Северен поток” II и “Турски поток”.