Към 12.30 часа правото си на глас в Пловдив са упражнили 33 867 избиратели.

В проценти избирателната активност е 11.28 %.

"Централен" - 8528; "Източен" - 3600 ; "Западен" - 3925 ; "Северен" - 5362 ; "Южен" - 6755 ; "Тракия" - 5697