Предстои провеждане на второто класиране за децата в първи клас. Има все още 600 свободни места в 48 училища с Пловдив. Това съобщи заместник-кметът Стефан Стоянов. „Над 70% от децата кандидатстват в училището в района по местоживеене, т.е. системата за прием успя да балансира приема и да насочи родителите в по-удобните за тях училища“, допълни той. И няма голям наплив за училища в центъра на града.

По отношение на дуалното обучение Стефан Стоянов посочи, че кампанията продължава. Община Пловдив има добра програма с индустриалните зони с над 10 предприятия, работим с деца в 6 и 7 клас, които предстои да направят избор за следващия етап на своето образование. Включваме активно и всички професионални гимназии, както и двете общински, от които техникума по дървообработване е абсолютен пример в дуалното обучение и обяви прием - 4 паралелки.

Интересът към професионалното образование се завръща, благодарение на програмата за дуалното обучение, но и поради факта, че Пловдив е индустриален лидер в страната и все повече компании се обръщат към дуалното обучение, за да подпомогнат процеса на обучение и за да осигурят кадри и възможности за стажове на децата, което привлича още повече ученици заради възможностите за кариерно развитие и добро заплащане. Обявеният план-прием за септември са 20 паралелки.