Да знате, колко съм щастлив! Не съм и предполагал, колко ме обича жената. Останах вкъщи един ден понеже бях болен. И всеки път като звъннеше някой на вратата, жена ми отиваше до вратата
и без да отваря се провикваше:
" Мъжът ми си е вкъщи!"