За това, когато много ти се доработи полегни си, докато ти мине!